Právní služby jsou poskytovány za smluvní odměnu, případně za odměnu stanovenou advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb).

V případě smluvní odměny lze sjednat sazbu úkonovou, hodinovou nebo paušální.

Cena za poskytnutí právní služby je závislá na složitosti konkrétního právního případu, časové a odborné náročnosti, jakož i hodnotě projednávané věci.

Odměna advokáta je stanovena vždy po zohlednění výše uvedených kritérií tak, aby byla pro klienty přijatelná.
adresa: Jeseniova 1151/55, Praha 3, e-mail: baloghova.jure@gmail.com, tel.: +420 774 582 701, +420 608 525 166