Právní pomoc poskytujeme zejména v oblastech:


, - občanského práva (např. rodinné právo, právo katastru nemovitostí, dědické právo),

- korporátního práva (právo obchodních společností a družstev),

- trestního práva,

- pracovního práva,

- správního práva.

adresa: Jeseniova 1151/55, Praha 3, e-mail: baloghova.jure@gmail.com, tel.: +420 774 582 701, +420 608 525 166